Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony dor. oddania w dzierżawę działkę nr 248/2 obręb Boboszów

Międzylesie, dnia 11 września 2020 r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje informacje o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego dot. oddania w dzierżawę działkę niezabudowaną nr 248/2 o pow. 0,9368 ha, obręb Boboszów:

 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

Dnia 10.09.2020 r., godz. 13.00, sala nr 14 Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1; pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. oddania w dzierżawę działkę niezabudowaną

2. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 248/2 o powierzchni 0,9368 ha, położona w Boboszowie, gmina Międzylesie, dla której w Sądzie Rejonowym w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00044174/9

3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 2

4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego brutto: 148,97 (słownie: sto czterdzieści osiem złotych 97/100)

6. Cena rocznego czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu: (słownie: złotych 00/100)

7. Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości:

8. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 7 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie tj. od dnia 11.09.2020 r. do dnia 18.09.2020 r., a ponadto umieszcza się na stronie internetowej www.miedzylesie.pl

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

ogłoszenie boboszów.jpeg

PDFmapa boboszów.pdf (185,50KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2253
W tym miesiącu: 204779
Od początku: 22828449
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne