E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

„Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzylesie – Kraliky”

Projekt „Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzylesie – Kraliky”współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Tu jest realizowany / To jest projekt z Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

 

Nazwa projektu: Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzylesie – Kraliky

 

Główny cel projektu (wersja skrócona, czytelna i zrozumiała dla opinii publicznej):

Głównym celem projektu jest obniżenie barier kulturowych pomiędzy Polakami i Czechami przez wzajemne poznanie, wizyty dzieci i kadry dydaktycznej,  kontynuowanie i wspieranie współpracy transgranicznej między dwoma przedszkolami w dziedzinach społecznej, kulturalnej oraz rekreacyjno-edukacyjnej, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w wyżej wymienionych obszarach, propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, efektywnego spędzania wolnego czasu, podtrzymanie tożsamości i tradycji. Główną ideą projektu jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji oświatowych oraz społeczności w regionie kralicko-międzyleskim, zwiększenie integracji na poziomie lokalnym, wzmocnienie istniejących więzi, rozwijanie tego co już istnieje poprzez nawiązywanie nowych kontaktów oraz przyjaźni.

 

Nazwa Partnera Wiodącego i Partnerów Projektu + logo*:

Partner Wiodący: Gmina Międzylesie

Partnerzy projektu: Materska Škola, Moravska, Kraliky

Wartość projektu, w tym dofinansowanie z UE:

 

Całkowita wartość projektu: 19 995,39 Euro

Wartość dofinansowania z EFRR: 16 996,08 Euro

*Element nieobowiązkowy - Logo beneficjenta nie może być większe od logo UE (flaga UE bez tekstu).

 

Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu w ramach projektu unijnego „Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzylesie – Kraliky” realizowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów w EuroregioneGlacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – w miesiącu lipiec - sierpień 2020 r. będzie realizowało działanie: „Remont i wyposażenie zaplecza sanitarnego w Samorządowym Przedszkolu w Międzylesiu”. Na potrzeby realizacji ww. projektu, w tym podniesienia rangi planowanych spotkań polsko-czeskich zaplanowano remont i wyposażenie zaplecza sanitarnego na parterze budynku Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu. Kolejny etap projektu obejmie przygotowanie sali dydaktycznej: cyklinowanie parkietu oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

W ramach projektu realizowanego od 1 lipca 2020 r. do czerwca 2021 r. zaplanowano szereg działań min.:

 - zajęcia z języka polskiego dla dzieci z przedszkola w Kralikach i języka czeskiego dla dzieci z przedszkola w Międzylesiu,

- tydzień polski i czeski w  grupach przedszkolnych, mający na celu zapoznanie z symbolami narodowymi obu krajów, tańcami i potrawami regionalnymi,

- olimpiada sportowa w ramach wspólnego Dnia Dziecka, mająca na celu promowanie zdrowego stylu życia, zdrowej rywalizacji i integracji obu społeczności przedszkolnych oraz promowanie projektu. 

Główną ideą projektu jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji oświatowych oraz społeczności w regionie kralicko-międzyleskim, zwiększenie integracji na poziomie lokalnym, wzmocnienie istniejących więzi, rozwijanie tego co już istnieje i nawiązywanie nowych kontaktów oraz przyjaźni.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 690
W tym miesiącu: 59303
Od początku: 24313926
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne