Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Transmisja online z otwarcia ofert.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z pandemią koronawirusa, Urząd Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że otwarcie ofert w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będzie transmitowane na żywo w internecie. Najbliższa emisja odbędzie się 25 czerwca o godz. 11.30.

Zgodnie z przepisami

Zgodnie z informacją wydaną przez Urząd Zamówień Publicznych transmisja online w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten mówi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania – z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Pzp.


Najbliższe otwarcie ofert

Najbliższe otwarcie ofert nastąpi w dn. 21 września 2020 r. o godz. 11.30 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa autobusu 18 osobowego (17+1) do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: „Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu 17/18 osobowego (w tym kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków PFRON w ramach projektu dotyczącego obszaru D „Program wyrównywania różnic między regionami III".

Transmisja prowadzona będzie na kanale You Tube Gmina Międzylesie

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6769
W tym miesiącu: 156036
Od początku: 15005138
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne