Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R .

 

      Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonywać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, w przypadku trudności w osobistym doręczeniu zgłoszenia można dokonać je w formie skanu,  za pośrednictwem  poczty elektronicznej  na adres e-mail: l

   W przypadku zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej :

1/ nie jest wymagany podpis elektroniczny,

2) oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do Urzędu poczta tradycyjną,

3/ dopuszczalne jest:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • przekazywanie oświadczenia kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, w formie skanu lub zdjęcia,
  • potwierdzenie doręczenia zgłoszenia do urzędu gminy przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

 

     Pełnomocnicy wyborczy mogą uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń pod numerem telefonu:

- 74 8 126 327 wew. 16.