Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD Tęcza w Międzylesiu informuje, że w związku z podjętą uchwała nr 60/2020 i 71/2020 przez Krajowy Zarządu PZD w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD, dostępu do terenów infrastruktury oraz zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszony, na obszarze RP stanem epidemii postanawia:

1. Na czas trwania epidemii zostały odwołane terminy wszelkich zebrań w ROD.

2.Nowe terminy wydarzeń zostaną ustalone niezwłocznie przez właściwe organy i osoby po ustaniu stanu epidemii.                                                        3.Zarządy ROD mogą pobierać od działkowców z ROD zaliczki na poczet opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD  w 2020r -w wysokości odpowiadającej opłatom ogrodowym uchwalonym przez walne zebrania w 2019r.

Zarząd ROD „Tęcza” w Międzylesiu w związku z zaleceniami Jednostki Krajowej PZD podaje nr konta bankowego do wpłat ogrodowych przez Działkowców :

Bank Spółdzielczy w Kłodzku : 16 9523 1040 0100 2437 2001 0001 - Tytuł wpłaty zaliczka  :  Zaliczka na poczet opłat ogrodowych

5.Wobec obowiązujących ograniczeń co do przemieszczania się ludności, Zarząd ROD „Tęcza” wprowadza na czas trwania stanu epidemii niezbędne ograniczenia w dostępie do terenu ROD.

6.Uprawnionym do pobytu na działce w ROD jest wyłącznie działkowiec oraz osoby najbliższe tj. małżonek działkowca, jego wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,

7.Wyłaczeniu z bezpośredniego użytkowania przez indywidualnych działkowców lub osoby trzecie, podlegają tereny wspólne i infrastruktura ROD, w szczególności place zabaw.

Wszelkich informacji udziela Prezes Zarządu ROD „ Tęcza” w Międzylesiu Bożena Pawula                nr tel.604 567 477

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5540
W tym miesiącu: 148057
Od początku: 18291472
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne