E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

INFORMACJA DLA PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH 
DOT. ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO PRAC W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH

 

        W związku z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522) oraz wprowadzonymi dla klientów ograniczeniami dostępu do Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, jednocześnie mając na względzie  bieg kalendarza wyborczego ustalonego dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 184), w tym zwłaszcza przyjmowania za pośrednictwem urzędów gmin zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych informuję, że:

1) Zgłoszenie kandydatów na członków komisji należy przesłać (najpóźniej do 10
    kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu),
    w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Nie jest przy tym
    wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy
    przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać
    doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

2) W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty
     elektronicznej dopuszczalne jest:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

 

Wykaz nr telefonów i adresów e-mail, gdzie należy przesyłać zgłoszenia:

 

- 74 8 126 327 wew. 16; e-mail:

- 74 8 126 327 wew. 25; e-mail: m.glinski@miedzylesie.pl

DOCZalacznik-wniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa.DOC (74,00KB)
DOCZalacznik-zgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa.DOC (66,00KB)
 

PDF-informacja o-terminach wyb. niepełnospr..pdf (123,62KB)
PDFInformacja-o-uprawnieniach-niepelnosprawnych.pdf (164,63KB)
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 714
W tym miesiącu: 6753
Od początku: 24091362
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne