E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

INFORMACJA O PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

OD DNIA 25 MARCA  2020 R.

      W związku z trudną sytuacją w kraju, wywołaną zagrożeniem zarażenia się koronawirusem proszę mieszkańców oraz osoby spoza terenu Gminy Międzylesie o  maksymalne ograniczenie wizyt w tut. Urzędzie.

     Wszelkie sprawy proszę załatwiać poprzez profil zaufany, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjna oraz telefonicznie. Tylko w sytuacjach niezbędnych proszę o kontakt osobisty.

    Ponadto informuję, iż:

1/ śluby w tut. Urzędzie będą odbywać się przy udziale do 5 osób, w tym wlicza się państwa
     młodych;

2/ wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz wydawanie dowodów osobistych ogranicza
    się tylko do mieszkańców Gminy Międzylesie;

3/ rejestracja zgonów będzie odbywać się na bieżąco – po wcześniejszym kontakcie
    telefonicznym;

4/ wydawanie odpisów, zaświadczeń oraz innych dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego
    będzie realizowane drogą korespondencyjną, a sprawy wymagające osobistego
    stawiennictwa będą załatwiane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym;

5/ sprawy związane z rejestracją działalności gospodarczej załatwiane będą po uprzednim
    uzgodnieniu telefonicznym, bądź przy pomocy e-PUAP;

6/ sprawy dot. infrastruktury technicznej załatwiane będą drogą telefoniczną  oraz przy
    pomocy poczty elektronicznej i tradycyjnej;

7/ kasa w tut. Urzędzie będzie nieczynna do dnia 30 kwietnia 2020 r.;

8/ wszelkie sprawy podatkowe proszę załatwiać telefonicznie, elektronicznie
    i korespondencyjnie;

9/ płatności wobec gminy z tyt. podatków i opłat proszę dokonywać przelewem na konta:

 

    - podatki i inne opłaty:
      75 9523 1040 0100 2176 2001 0001

   - opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi: 
      57 9523 0001 0100 2176 2001 0044.

 

10/ kontakt z Biurem Rady Miejskiej – wyłącznie telefoniczny.

 

   W miarę rozwoju sytuacji w kraju, niniejsze ustalenia mogą ulec zmianie,
o czym będą przekazywane stosowne informacje.

 

Międzylesie, 25.03.2020 r.                                                              

                            

             Burmistrz
Miasta i Gminy Międzylesie

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 60
W tym miesiącu: 43409
Od początku: 24234426
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne