Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

INFORMACJA O PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE OD DNIA 17 MARCA 2020 R.

 

      W związku z trudną sytuacją w kraju, wywołaną zagrożeniem zarażenia się koronawirusem proszę mieszkańców oraz osoby spoza terenu Gminy Międzylesie o maksymalne ograniczenie wizyt w tut. Urzędzie.

     Wszelkie sprawy proszę załatwiać poprzez profil zaufany, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjna oraz telefonicznie. Tylko w sytuacjach niezbędnych proszę o kontakt osobisty.

    Ponadto informuję, iż:

1/ śluby w tut. Urzędzie będą odbywać się przy udziale do 10 osób, w tym  wlicza się państwa młodych;

2/ wnioski o wydanie dowodów osobistych oraz wydawanie dowodów osobistych ogranicza się tylko do mieszkańców Gminy Międzylesie;

3/ rejestracja zgonów będzie odbywać się na bieżąco – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym;

4/ wydawanie odpisów, zaświadczeń oraz innych dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego będzie  realizowane drogą korespondencyjną, a sprawy wymagające osobistego stawiennictwa będą załatwiane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym;

5/ sprawy związane z rejestracją działalności gospodarczej załatwiane będą po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, bądź przy pomocy e-PUP;

6/ sprawy dot. infrastruktury technicznej załatwiane będą drogą telefoniczną oraz przy pomocy poczty elektronicznej i tradycyjnej;

7/ sprawy dot. podatków będą załatwiane do godz. 11.00 – wszelkie sprawy podatkowe, niewymagające bezpośredniego kontaktu proszę załatwiać telefonicznie, elektronicznie i korespondencyjnie;

8 / kasa w urzędzie od 17.03.2020 r. zostanie zamknięta dla interesantów do 25 marca 2020 r

Płatności wobec gminy z tyt. podatków i opłat proszę dokonywać przelewem
    na konta:

    - podatki i inne opłaty: 75 9523 1040 0100 2176 2001 0001

   - opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi:

     57 9523 0001 0100 2176 2001 0044.

9/ kontakt z Biurem Rady Miejskiej – wyłącznie telefoniczny. W miarę rozwoju sytuacji w kraju, niniejsze ustalenia mogą ulec zmianie o czym będą przekazywane stosowne informacje.

Międzylesie, 16.03.2020 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Międzylesie

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 960
W tym miesiącu: 155237
Od początku: 22778907
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne