Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgodnie z informacją uzyskaną od Straży Granicznej podjęto decyzje o zamknięciu wszystkich przejść granicznych kołowych, pieszych, kolejowych. Jedynym przejściem czynnym dla ruchu osobowego od godziny 0.00 dnia 15.03.2020 r. będzie przejście drogowe w Kudowie. Dla ruchu kolejowego towarowego przejście w Międzylesiu. Przekraczanie granicy poza przejściem w Kudowie będzie przestępstwem i będzie podlegać karze zgodnie z kodeksem karnym.