Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 1/2020 z 03 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego, wykonawczego budżetu Gminy Międzylesie na 2020 rok

    Zarządzenie nr 1/2020

              Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

       z dnia 3 stycznia 2020 r.

 

 

w sprawie ustalenia planu finansowego, wykonawczego budżetu Gminy Międzylesie

na 2020 rok

 

 Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz art.247 ust.1 i art.249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz.869) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XVI/88/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2020, zarządzam, co następuje :

 

§ 1

Ustala się plan finansowy wykonawczy dochodów budżetu gminy Międzylesie na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Ustala się plan finansowy wykonawczy wydatków budżetu gminy Międzylesie na rok 2020

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

 

XLSzał nr 1 - dochody budżetu gminy na 2020 rok - zarz nr 1.xls
XLSzał nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2020 rok - zarz nr 1.xls
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4090
W tym miesiącu: 214967
Od początku: 15064069
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne