Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 222/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE nr 222/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.12.2019 r.

 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2019

 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z ( Dz. U. z 2019 r.poz.869), Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE:

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano z tytułu uaktualnienia danych w zakresie dochodów i wydatków wynikających ze stanu faktycznego na dzień 31.12.2019 r.

 

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

 

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4520
W tym miesiącu: 31542
Od początku: 14327005
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne