Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O XVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 27 LUTEGO 2020 ROKU.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

informuje, że w dniu 27 lutego 2020 r.

o godz. 9.00 w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

Plac Wolności 1, odbędzie się

 

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

 

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg

       gminnych Gminy Międzylesie.

4.2. w spr. zmiany uchwały nr XLVI-246-18 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 16

       października 2018 r. w spr. wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów z

       terenu Miasta i Gminy Międzylesie.

4.3. w spr. wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie.

4.4. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.

    5. Zatwierdzenie sprawozdań z prac komisji za rok 2019 i przyjęcia planów pracy komisji na 2020 r.

    6. Wnioski i zapytania.

    7. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzylesiu

(-) Jerzy Marcinek

                                                                                  

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6190
W tym miesiącu: 165921
Od początku: 18309336
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne