Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz.1579) poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

 

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

 

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych ( adresy pozyskano ze stron internetowych)

 

1. Eko Spectrum Wojciech Jarczak ul. Wspólna 1 45-837 Opole 606 968 774 folia odpadowa

2. INTEREKO Sp. z o.o. ul. 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4 45-828 Opole                     

    77 402 49 61 folia odpadowa, zużyte opony

3. Chemeko - System SP. z o.o. ul. Jerzmanowska 6a 54-519 Wrocław 33 858 00 75 folia  

    odpadowa, sznurek, zużyte opony

4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKOVITA Pietrzak Jolanta ul. Sienkiewicza 27

     56-120 Brzeg Dolny, tel. 71 352 89 70 folia odpadowa, sznurek

5. Jopek recykling Dawid Jopek Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca                                    

    tel. 667 429 619 724569 561 folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2494
W tym miesiącu: 199614
Od początku: 22823284
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne