Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XVI/91/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie - Uchwała Nr XVI/91/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie.

PDFUchwała Nr XVI-91-19 w spr. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie..pdf (131,90KB) - Wyrokiem WSA z dn. 22.06.2020 - Stwierdzona nieważność § 4 ust. 2, § 5 ust. 1 pkt 1,3, § 10 ust. 1 i 2 zaskarżonej uchwały. 

 

Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2020
- Pozycja: 224
- Data ogłoszenia: 9 stycznia 2020
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=224