Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 164A/2019 z 30.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 164/A/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30.08.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r.poz.869) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 467 693,48 w tym wydatki bieżące 26 284 836,97 zł; wydatki majątkowe 5 182 856,51 zł.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

2.Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

-dział 801 rozdział 80101, 80110 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie bieżącego funkcjonowania Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu – wygaśnięcie gimnazjum,

- dział 852 rozdział 85202, 85214, 85215, 85228 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu.

 

 

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzał nr 1 - wydatki - zarz 164-A.xls
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1768
W tym miesiącu: 242261
Od początku: 15091363
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne