E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

UCHWAŁY PODJĘTE NA XVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 20 GRUDNIA 2019 R.

PDFUchwałą Nr XVI-87-19 w spr. stawek dotacji przedmiotowych dla ZGKiM na rok 2020.pdf (109,26KB)

PDFUchwała Nr XVI-88-19 w spr. uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.pdf (1,25MB)

PDFUchwała Nr XVI-89-19 w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm. Międzylesie..pdf (2,98MB)

PDFUchwała Nr XVI-90-19 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2019..pdf (741,31KB)

PDFUchwała Nr XVI-91-19 w spr. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie..pdf (131,90KB) - Wyrokiem WSA z dn. 22.06.2020 - Stwierdzona nieważność § 4 ust. 2, § 5 ust. 1 pkt 1,3, § 10 ust. 1 i 2 zaskarżonej uchwały. 

PDFUchwała Nr XVI-92-2019 w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpad..pdf (117,69KB)

PDFUchwała Nr XVI-93-19 w spr. wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Międzylesie..pdf (106,96KB)

PDFUchwała Nr XVI-94-19 w spr. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..pdf (373,66KB)

PDFUchwała Nr XVI-95-19 w spr. stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gm. Międzylesie.pdf (111,74KB)

PDFUchwała Nr XVI-96-2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Międzylesie, w roku szkolnym 2019-2020.pdf (101,03KB)
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1310
W tym miesiącu: 45034
Od początku: 24393926
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne