E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O XVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 20 GRUDNIA 2019 ROKU

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r.

o godz. 9.00 w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

Plac Wolności 1, odbędzie się

 

XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na rok 2020.

4.2. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.                                                                  

4.3. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzylesie.                     

4.4. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

4.5. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie.

4.6. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów.

4.7. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej  opłaty na terenie Gminy Międzylesie.

4.8. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4.9. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Międzylesie.

4.10. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Międzylesie,w roku szkolnym 2019/2020.

5. Wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                    Przewodniczący

                                                                           Rady Miejskiej w Międzylesiu

                                                                                    (-) Jerzy  Marcinek

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3125
W tym miesiącu: 45033
Od początku: 24299656
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne