Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Relacja ze spotkania konsultacyjnego w sprawie planowanych inwestycji przeciwpowodziowych na Ziemi Kłodzkiej

2 grudnia 2019 r. w Domu Kultury w Międzylesiu odbyły się konsultacje społeczne dotyczące planowanych przez Wody Polskie inwestycji przeciwpowodziowych na Ziemi Kłodzkiej. Na zorganizowane przez Wody Polskie spotkanie przybyło około 40 osób, głównie z terenu Gminy Międzylesie.

Na wstępie przedstawiciele Wód Polskich kolejny raz zapewnili, że nie będzie nowych dużych suchych zbiorników przeciwpowodziowych na Ziemi Kłodzkiej. Teraz celem jest likwidacja tzw. wąskich gardeł, odtworzenie zniszczonych murów oporowych i ewentualna budowa małych zbiorników retencyjnych w miejscach, które nie będą kolidowały z istniejącą infrastrukturą, np. w lasach. Głównym zadaniem projektu jest odtworzenie funkcjonalności zabudowy regulacyjnej i dostosowanie jej do warunków bezpieczniejszego przejścia fal wezbraniowych w granicach miast i miejscowości silnie zurbanizowanych. Prace regulacyjne na terenach miast mają się rozpocząć w kwietniu 2021 r., a zakończyć najpóźniej w grudniu 2022 r. Na terenach wiejskich Wody Polskie rozpoczną prace projektowe w 2020 r.

Wody Polskie poinformowały, że projekt będzie współfinansowany ze środków Banku Światowego.

Na terenie Gminy Międzylesie inwestycja obejmuje odcinek Nysy Kłodzkiej o długości około 2 km w mieście Międzylesie, rozpoczynając od mostu na ulicy Lipowej przy wodowskazie, kończąc na moście na ulicy Granicznej. Planowany zakres prac to umocnienie brzegów, remont i budowa murów oporowych oraz usunięcie odsypisk w korycie. Przedstawiciele Wód Polskich zapewnili, że nie zamierzają budować betonowych koryt rzek, a wzmacniać brzegi naturalnymi okładzinami, kamieniami. Jedynie w miejscach, w których już istnieją betonowe mury oporowe, będą one w razie konieczności naprawiane. Poinformowano również, że prace te nie zaszkodzą lokalnemu środowisku.

Podczas spotkania Burmistrz poprosił o informację dotyczącą zalania obecnie budowanych suchych zbiorników przeciwpowodziowych w Boboszowie i Roztokach. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Pan Mariusz Przybylski poinformował, że po zakończeniu budowy suchych zbiorników, w okresie pięcioletnim trwałości projektu Wody Polskie rozpoczną prace projektowe dotyczące ich zalania.

Burmistrz poruszył także problem z zalewaniem terenów wiejskich, przypomniał o poważnym podtopieniu Domaszkowa w czerwcu bieżącego roku. Przypomniał, że w tej sprawie wysyłano do Wód Polskich wiele pism.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6079
W tym miesiącu: 173203
Od początku: 22796873
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne