Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O XV SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 26 LISTOPADA 2019 R.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

informuje, że w dniu 26 listopada 2019 r.

o godz. 9.00 w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się

 

XV SESJA RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

 

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ podatku od nieruchomości.

2/ podatków od środków transportowych.

3/ zmian w budżecie gminy na rok 2019.

4/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie MiG Międzylesie na rok 2020.

5/ Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2020 rok.

6/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie Gniewoszów, gmina Międzylesie.

7/ przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Międzylesie. 

5. Wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie sesji.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 7121
W tym miesiącu: 198576
Od początku: 18341991
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne