E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz.1843) - Opublikowane w dniu 21.10.2019 r. Nr 612465-N- 2019.

JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg (81,04KB)

JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg (83,90KB)

PDFOgłoszenie.pdf (199,23KB)

PDFSIWZ.pdf (18,54MB)

DOCXSIWZ.docx (722,74KB)

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ.docx (692,18KB)

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ.docx (694,08KB)

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ.docx (688,87KB)

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ.docx (689,38KB)

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ.docx (688,67KB)

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ.docx (689,12KB)

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ.docx (692,54KB)

DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ.docx (689,09KB)

DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ.docx (688,46KB)

DOCXZałącznik nr 10 do SIWZ.docx (691,47KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 436
W tym miesiącu: 38040
Od początku: 24386932
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne