E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Dostawa paliw do pojazdów administrowanych przez Gminę Międzylesie w okresie trzech lat

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz.1843) - Opublikowane w dniu 16.10.2019 r. Nr 610866-N- 2019.

JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszsej oferty.jpeg (68,26KB)

JPEGInformacja z otwarcia ofert..jpeg (77,53KB)

PDFOgłoszenie.pdf (192,77KB)

DOCSIWZ.doc (861,50KB)

DOCZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc (742,50KB)

DOCZałącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia.doc (745,00KB)

DOCZałącznik nr 3 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.doc (729,00KB)

DOCZałącznik nr 4 Wykaz stacji paliw.doc (726,50KB)

DOCZałącznik nr 5 Projekt umowy.doc (739,50KB)

PDFZałącznik nr 5 Projekt umowy.pdf (453,04KB)

PDFSIWZ z załącznikami.pdf (15,00MB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 606
W tym miesiącu: 59219
Od początku: 24313842
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne