E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O XIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 24 WRZEŚNIA 2019 R.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

informuje, że w dniu 24 września 2019 r.

o godz. 9.00 w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

Plac Wolności 1, odbędzie się

 

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie z prac Burmistrza  w okresie pomiędzy sesjami.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie miasta  

    Międzylesie, gmina Międzylesie.

2/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

    dla obszarów w obrębie miasta Międzylesie, obręb Międzylesie.

3/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

    dla obszarów w obrębie Jodłów, gmina Międzylesie.

4/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

    dla obszarów w obrębie Różanka, gmina Międzylesie.

5/ zmiany planu urządzeniowo - rolnego gminy Międzylesie.

6/ zmieniająca uchwałę Nr XLII/230/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29

    czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i

    szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,

    motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników    

    wynagrodzeń.

7/ wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku.

8/ zmian w budżecie gminy na rok 2019.

9/ udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na

    zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkowie na długości 0,410

    km”.

10/ rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Międzylesie.

11/ wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Międzylesie do Klastra Energii ARES.

  1. Wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie sesji.                                              Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzylesiu                                                                                                                                                                                                                                                                                   Jerzy Marcinek
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 221
W tym miesiącu: 43150
Od początku: 24175228
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne