Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 151-B/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 151-B/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.07.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 210 169,43 zł, w tym wydatki bieżące 25 949 831,92 zł; wydatki majątkowe 5 260 337,51 zł.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

  1. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 801 rozdział 80104 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącego funkcjonowania Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu.

 

 

 

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzał nr 1 - wydatki - zarz 151-B.xls
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 7403
W tym miesiącu: 232995
Od początku: 15082097
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne