Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 151/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 151/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.07.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 400 675,43 zł, w tym dochody bieżące 27 246 502,08 zł; dochody majątkowe 5 154 173,35 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 210 169,43 zł, w tym wydatki bieżące 25 949 831,92 zł; wydatki majątkowe 5 260 337,51 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

  1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 852 rozdział 85215 – zwiększenia o kwotę 266 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019,

- dział 852 rozdział 85230 – zmniejszenia o kwotę 5 157 zł z tytułu dotacji na realizację programu „ Posiłek w szkole i w domu”,

- dział 855 rozdział 85503 – zwiększenia o kwotę 64 zł z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

  1. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 600 rozdział 60016 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją  w zakresie organizacji robót publicznych,

 - dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 750 rozdział 75023, 75075– przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy oraz promocji gminy,

- dział 754 rozdział 75414 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie obrony cywilnej,

- dział 801 rozdział 80104, 80113, 80195 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie dowozów uczniów do szkół oraz bieżącego funkcjonowania placówek przedszkolnych,

- dział 851– rozdział  85153, 85154 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii,

- dział 852 rozdział 85215 – zwiększenia o kwotę 266 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019,

- dział 852 rozdział 85230 – zmniejszenia o kwotę 5 157 zł na realizację programu „ Posiłek w szkole i w domu”,

- dział 855 rozdział 85503 – zwiększenia o kwotę 64 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- dział 921 rozdział 92105 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w  związku z realizacją planu  w zakresie kultury,

- dział 926 rozdział 92601- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu  w zakresie bieżącego utrzymania obiektów sportowych.

 

 

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzał nr 1 - dochody.xls
XLSzał nr 2 - wydatki.xls
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1924
W tym miesiącu: 41135
Od początku: 12785526
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne