Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 113/2019 z dnia 31.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 113/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.05.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 272 245,43 zł, w tym dochody bieżące 27 118 072,08 zł; dochody majątkowe 5 154 173,35 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 081 739,43 zł, w tym wydatki bieżące 25 903 593,98 zł; wydatki majątkowe 5 178 145,45 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

  1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01095– zwiększenia o kwotę 1 999,55 zł z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę.

- dział 852 rozdział 85214 – zmniejszenia o kwotę 117 600,00 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych

- dział 852 rozdział 85278 – zwiększenia o kwotę 73 600,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie pomocy dla poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalno-gospodarczego w Domaszkowie

-dział 855 rozdział 85505 – zwiększenie o kwotę 27 000,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji zadań opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z programem „MALUCH+” 2019

 

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01095– zwiększenia o kwotę 1 999,55 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę.

- dział 020 rozdział 02001 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie leśnictwa

- dział 600 rozdział 60016 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie organizacji robót publicznych,

- dział 700 rozdział 70005 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarki mieszkaniowej,

- dział 750 rozdział 75023 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy

- dział 750 rozdział 75075 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie promocji gminy,

- dział 751 rozdział 75113 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,

- dział 754 rozdział 75414 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu
w zakresie obrony cywilnej,

- dział 852 rozdział 85214 – zmniejszenia o kwotę 136 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych,

- dział 852 rozdział 85278 – zwiększenia o kwotę 92 000,00 zł na pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalno-gospodarczego w Domaszkowie,

-dział 855 rozdział 85505 – zwiększenie o kwotę 27 000,00 zł na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3,

-dział 926 rozdział 92601 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych.

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

 

XLSzał. nr 1 - dochody budżetu gminy - zarz.113.xls
XLSXzał. nr 2 - wydatki budżetu gminy - zarz.113.xlsx
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4825
W tym miesiącu: 230417
Od początku: 15079519
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne