E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O X SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 25 CZERWCA 2019 R.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

 

informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r.

o godz. 12.00 w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

Plac Wolności 1, odbędzie się

 

X SESJA RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

 

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
  2. Wręczenie medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Międzylesie”.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Debata w sprawie Raportu o stanie gminy.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie wotum zaufania.

2/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018

3/ absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie za rok 2018.

4/ powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników.

5/ zmian w budżecie gminy na rok 2019.

  1. Wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Międzylesiu

Jerzy Marcinek

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 284
W tym miesiącu: 31112
Od początku: 24380004
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne