Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Przebudowa drogi do budynku mieszkalnego w Długopolu Górnym na dz. nr 742, obr. Długopole Górne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI, na podstawie art.. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2018 poz. 1986) - Opublikowane w dniu 31.05.2019 r. Nr 550108264-N- 2019

Zgodnie z zapisami art. 67 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego w następującej okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty.

Informacja o wyniku negocjacji w trybie z wolnej ręki

Informacja o wynikach negocjacji.jpeg

PDFZaproszenie.pdf

DOCXZaproszenie.docx

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki:PDFOgłoszenie.pdf

DOCSS Strona tytułowa - Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym.doc

DOCD000000- Wymagania ogólne - Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym.doc

DOCD010000-Roboty pomiarowe - Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym.doc

DOCD030101-Odwodnienie - przepusty pod drogą -Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym.doc

DOCD040402-Podbudowy z kruszywa łamanego - Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym.doc

DOCD050000- Nawierzchnie warstwa wiążąca, ścieralna - Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym.doc

DOCD060401 Rowy i inne - Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym.doc

PDFDługopole Grn dr nr 742 - PRZEKRÓJ A-A.pdf

PDFDługopole Grn dr nr 742 - PRZEKRÓJ B-B.pdf

PDFDługopole Grn dr nr 742-PLAN SYTUACYJNY.pdf

PDFDługopole Grn dr nr 742-PRZEPUST.pdf

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 7603
W tym miesiącu: 298239
Od początku: 20677728
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne