Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Przebudowa drogi do budynku mieszkalnego w Długopolu Górnym na dz. nr 742, obr. Długopole Górne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI, na podstawie art.. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2018 poz. 1986) - Opublikowane w dniu 31.05.2019 r. Nr 550108264-N- 2019

Zgodnie z zapisami art. 67 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego w następującej okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty.

Informacja o wyniku negocjacji w trybie z wolnej ręki

Informacja o wynikach negocjacji.jpeg

PDFZaproszenie.pdf (15,61MB)

DOCXZaproszenie.docx (730,34KB)

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki:PDFOgłoszenie.pdf (158,02KB)

DOCSS Strona tytułowa - Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym.doc (35,50KB)

DOCD000000- Wymagania ogólne - Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym.doc (158,50KB)

DOCD010000-Roboty pomiarowe - Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym.doc (60,00KB)

DOCD030101-Odwodnienie - przepusty pod drogą -Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym.doc (120,50KB)

DOCD040402-Podbudowy z kruszywa łamanego - Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym.doc (99,50KB)

DOCD050000- Nawierzchnie warstwa wiążąca, ścieralna - Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym.doc (128,50KB)

DOCD060401 Rowy i inne - Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym.doc (62,50KB)

PDFDługopole Grn dr nr 742 - PRZEKRÓJ A-A.pdf (300,92KB)

PDFDługopole Grn dr nr 742 - PRZEKRÓJ B-B.pdf (426,94KB)

PDFDługopole Grn dr nr 742-PLAN SYTUACYJNY.pdf (2,13MB)

PDFDługopole Grn dr nr 742-PRZEPUST.pdf (256,41KB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1241
W tym miesiącu: 207993
Od początku: 22831663
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne