Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z wizytą w Gminie Wieprz

W dniu 13 maja 2019 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli wsi pretendujących do uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi. Eksperci Ryszard Wilczyński oraz prof. Sylwia Staszewska omówili stopień zaawansowania prac nad certyfikacją poszczególnych miejscowości. Do tego procesu zakwalifikowało się 13 wsi z całej Polski z województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego i śląskiego.  W czasie pierwszego dnia wizyty odbyło się też posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, a także panel, podczas którego włodarze trzech gmin, realizując myśl przewodnią stowarzyszenia PSORW „Uczymy się od siebie”, zaprezentowali dobre praktyki w zakresie polityki senioralnej, projektów edukacyjnych oraz odnowy wsi.

Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek przedstawiła prezentację pn. „Polityka senioralna na terenie gminy Wieprz”. O projektach edukacyjnych w ramach Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi w ramach tzw. „Małego Kopernika” opowiedział Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak. Natomiast przewodniczący Stowarzyszenia PSORW, Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski przedstawił założenia projektu pn. „Doświadczenia, które łączą – wymiana wiedzy pomiędzy partnerami KSOW” realizowanego przez gminę Dzierżoniów wraz z partnerami: gminą Kłodzko, gminą Międzylesie i Gospodarstwem Gościnnym „Jesionówka”.

Na zaproszenie Wójt Gminy Wieprz Małgorzaty Chrapek, drugiego dnia (14 maja) przedstawiciele samorządów uczestniczyli w wizycie studyjnej, podczas której mogli zapoznać się m.in. z systemem oświaty, wybranymi przedsiębiorstwami przetwórstwa rolno-spożywczego oraz projektami realizowanymi przez tamtejszy samorząd.

Serdeczne podziękowania za przygotowanie wizyty, która umożliwiła nam wymianę doświadczeń i dobrych praktyk kierujemy do Wójt Małgorzaty Chrapek oraz jej współpracowników.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka