Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 62/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 62/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29.03.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 30 613 809,00 zł, w tym wydatki bieżące 25 628 839,04 zł; wydatki majątkowe 4 984 969,96 zł.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 600– rozdział 60016 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie organizacji robót publicznych,

- 630 rozdział 63003 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu pn. „Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego”, w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG - V- A ,

- dział 750 rozdział 75023 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy

- dział 750 rozdział 75075 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu „Nowoczesne technologie promocji na pograniczu polsko-czeskim, w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska,

- dział 751 rozdział 75109 – przeniesienia pomiędzy paragrafami z związku z realizacją zadań związanych z przejęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r,

dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu
w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,

- dział 801 rozdział 80101, 80195 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w związku z realizacją planu w zakresie oświaty,

- dział 851 rozdział 85154 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

- dział 900 rozdział 90025, 90095 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w związku z realizacją planu w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

XLSXzał. nr 1 - wydatki budżetu gminy - zarz 62.xlsx
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5293
W tym miesiącu: 254158
Od początku: 15103260
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne