E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis” w ramach projektu ,,Singletrack Orlicko – Kladsko

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz.1986) - Opublikowane w dniu 28.02.2019 r. Nr 519806-N- 2019

Logo ok.jpeg

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

otwarcie ofert 18.02.2019.jpeg

PDFOgłoszenie.pdf (246,95KB)

PDFSIWZ.pdf (25,47MB)

DOCSIWZ.doc (930,00KB)

PDFzałącznik nr 10.1.do PB-W Mapa skala 1_5000 pętla Międzylesie.pdf (626,69KB)

JPEGzałącznik nr 10.1.do PB-W Mapa skala 1_5000 pętla Międzylesie.jpeg (42,97KB)

PDFzałącznik nr 10.1.do PB-W Mapa skala 1_5000 pętla Jodłów.pdf (918,06KB)

JPEGzałącznik nr 10.1.do PB-W Mapa skala 1_5000 pętla Jodłów.jpeg (73,02KB)

PDFZałącznik nr 10.3 do PB-W - pliki GPS z przebiegiem trasy.pdf (18,42KB)

7ZZałącznik nr 10.4.1.do PB-W Punkt wypoczynkowy.7z (1,08MB)

7ZZałącznik nr 10.4.2. do PB-W Brama wjazdowa.7z (652,37KB)

7ZZałącznik nr 10.4.3. do PB-W Słupek.7z (1,79MB)

7ZZałącznik nr 10.4.4. do PB-W Wzór oznakowania.7z (10,46MB)

7ZZałącznik nr 10.4.5. do PB-W Szykana zwalniająca.7z (1,72MB)

7ZZałącznik nr 10.4.6. do PB-W Kładka drewniana.7z (3,55MB)

7ZZałącznik nr 10.4.7 do PB-W Rynna odwadniająca.7z (1,81MB)

7ZZałącznik nr 10.4.8. do PB-W Kątownik ocynkowany slupek szykana.7z (227,54KB)

7ZZałącznik nr 10.4.9.do PB-W Kątownik ocynkowany na kładke.7z (220,47KB)

7ZZałącznik nr 10.5. do PB-W Schematy i rozwiązania technologiczne przebiegu ścieżki.7z (17,29MB)

JPEGZałącznik nr 10.6. do PB-W Logo Singletrack Glacensis.jpeg (1,83MB)

DOCXZałącznik nr 10.7. do PB-W Regulamin.docx (484,42KB)

PDFZałącznik nr 10 - projekt budowalno - wykonaczy.pdf (648,01KB)

PDFZałącznik nr 11 - STWiOR.pdf (457,12KB)

PDFZałącznik nr 12 do SIWZ Przedmiar Pętla Jodłów.pdf (30,58KB)

ATHZałącznik nr 12 do SIWZ Przedmiar Pętla Jodłów.ath (5,03KB)

ATHZałącznik nr 13 do SIWZ Przedmiar Pętla Międzylesie.ath (20,20KB)

PDFZałącznik nr 13 do SIWZ Przedmiar Pętla Międzylesie.pdf (70,33KB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4017
W tym miesiącu: 77858
Od początku: 24332481
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne