Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis” w ramach projektu ,,Singletrack Orlicko – Kladsko

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz.1986) - Opublikowane w dniu 28.02.2019 r. Nr 519806-N- 2019

Logo ok.jpeg

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

otwarcie ofert 18.02.2019.jpeg

PDFOgłoszenie.pdf

PDFSIWZ.pdf

DOCSIWZ.doc

PDFzałącznik nr 10.1.do PB-W Mapa skala 1_5000 pętla Międzylesie.pdf

JPEGzałącznik nr 10.1.do PB-W Mapa skala 1_5000 pętla Międzylesie.jpeg

PDFzałącznik nr 10.1.do PB-W Mapa skala 1_5000 pętla Jodłów.pdf

JPEGzałącznik nr 10.1.do PB-W Mapa skala 1_5000 pętla Jodłów.jpeg

PDFZałącznik nr 10.3 do PB-W - pliki GPS z przebiegiem trasy.pdf

7ZZałącznik nr 10.4.1.do PB-W Punkt wypoczynkowy.7z

7ZZałącznik nr 10.4.2. do PB-W Brama wjazdowa.7z

7ZZałącznik nr 10.4.3. do PB-W Słupek.7z

7ZZałącznik nr 10.4.4. do PB-W Wzór oznakowania.7z

7ZZałącznik nr 10.4.5. do PB-W Szykana zwalniająca.7z

7ZZałącznik nr 10.4.6. do PB-W Kładka drewniana.7z

7ZZałącznik nr 10.4.7 do PB-W Rynna odwadniająca.7z

7ZZałącznik nr 10.4.8. do PB-W Kątownik ocynkowany slupek szykana.7z

7ZZałącznik nr 10.4.9.do PB-W Kątownik ocynkowany na kładke.7z

7ZZałącznik nr 10.5. do PB-W Schematy i rozwiązania technologiczne przebiegu ścieżki.7z

JPEGZałącznik nr 10.6. do PB-W Logo Singletrack Glacensis.jpeg

DOCXZałącznik nr 10.7. do PB-W Regulamin.docx

PDFZałącznik nr 10 - projekt budowalno - wykonaczy.pdf

PDFZałącznik nr 11 - STWiOR.pdf

PDFZałącznik nr 12 do SIWZ Przedmiar Pętla Jodłów.pdf

ATHZałącznik nr 12 do SIWZ Przedmiar Pętla Jodłów.ath

ATHZałącznik nr 13 do SIWZ Przedmiar Pętla Międzylesie.ath

PDFZałącznik nr 13 do SIWZ Przedmiar Pętla Międzylesie.pdf

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5216
W tym miesiącu: 184775
Od początku: 20322547
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne