Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Modernizacja pola biwakowego w części infrastruktury turystycznej na dz. nr 355/3 w Międzylesiu

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz.1986) - Opublikowane w dniu 13.02.2019 r. Nr 513814-N- 2019.

Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert.jpeg

Informacja z otwarcia ofert.jpeg

 

PDFOgłoszenie.pdf

PDFSIWZ.pdf

DOCXSIWZ.docx

PDFZał. nr 11 do SIWZ - PRZEDMIAR-Budowa wiaty turystycznej.pdf

ATHZał. nr 11 do SIWZ Przedmiar Budowa wiaty turystycznej.ath

PDFZał. nr 12 do SIWZ PRZEDMIAR-Budowa sanitariatów.pdf

ATHZał. nr 12 do SIWZ Przedmiar - budowa sanitariatów.ath

PDFZał. nr 13 do SIWZ - PROJEKT Budowy wiaty turystycznej.pdf

PDFZał. nr 14 do SIWZ - PROJEKT Budowa Sanitariatów.pdf

PDFZałącznik nr 15 - wizualizacja ławostołów.pdf

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4874
W tym miesiącu: 35586
Od początku: 20756823
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne