Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja pola biwakowego w części infrastruktury turystycznej na dz. nr 355/3 w Międzylesiu