Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Remont dwóch Domków Tkaczy przy ul. J. Sobieskiego 2 i 4 w Międzylesiu

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz.1986) - Opublikowane w dniu 31.01.2019 r. Nr 509217-N- 2019

Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert.jpeg

PDFOgłoszenie.pdf

DOCXSIWZ.docx

PDFSIWZ.pdf

DOCZałącznik nr 11 do SIWZ Przedmiar roboty budowlane.doc

ATHZałącznik nr 11 przedmiar - rob-bud_FL.ath

DOCZałącznik nr 12 do SIWZ Przedmiar pokrycie dachu.doc

ATHZałącznik nr 12 przedmiar - rob-dachu_FL.ath

DOCZałącznik nr 13 do SIWZ Instalacja sanitarna.doc

ATHZałącznik nr 13 przedmiar - inst sanit_FL.ath

DOCZałącznik nr 14 do SIWZ Instalacje elektyczne.doc

ATHZałącznik nr 14- przedmiar inst elektr_FL.ath

PDFZałącznik nr 15 do SIWZ Projekt budowlany - Remont dwóch Domków Tkaczy.pdf

PDFZałącznik nr 16 do SIWZ Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego.pdf

PDFZałącznik nr 17 do SIWZ Projekt budowalny - instalacje elektryczne.pdf

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1723
W tym miesiącu: 25654
Od początku: 20746891
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne