E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Modernizacja pola biwakowego w części infrastruktury turystycznej na dz. nr 355/3 w Międzylesiu

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz.1986) - Opublikowane w dniu 23.01.2019 r. Nr 506459-N- 2019.

Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania.jpeg

Informacja z otwarcia ofert.jpeg

doc04724720190125090509_001.jpeg

PDFOgłoszenie.pdf (221,31KB)

DOCXSIWZ.docx (746,21KB)

PDFSIWZ.pdf (38,69MB)

PDFZał. nr 11 do SIWZ - PRZEDMIAR-Budowa wiaty turystycznej.pdf (63,43KB)

PDFZał. nr 12 do SIWZ PRZEDMIAR-Budowa sanitariatów.pdf (117,00KB)

PDFZał. nr 13 do SIWZ - PROJEKT Budowy wiaty turystycznej.pdf (7,98MB)

PDFZał. nr 14 do SIWZ - PROJEKT Budowa Sanitariatów.pdf (7,96MB)

PDFZałącznik nr 15 - wizualizacja ławostołów.pdf (446,15KB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 184
W tym miesiącu: 30576
Od początku: 24162654
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne