E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ROK 2019 - ZAMÓWIENIA

Wykonywanie usług geodezyjnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzylesie na rok 2020 - Nr postępowania ITiG.271.21.2019 z dnia 05.12.2019 r.

Kody PCV 71354000-4; 71355000-1, 71353200-9

Zapytanie ofertowe: PDFZaproszenie.pdf (3,11MB) DOCformularz ofertowy.doc (213,50KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (508,73KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: JPEGinf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg (182,67KB)

*******************************************************************************************************************************************************************

Wykonanie prac zabezpieczających zabytek- gołębnik w miejscowości Różanka - Nr postępowania ITiG.271.20.2019.A z dnia 29.11.2019 r.

Kod CPV 45233000-9

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: JPEGOgłoszenie o unieważnieniu.jpeg (45,69KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf (6,54MB)PDFProjekt budowlany prac zabezpieczających.pdf (9,87MB)

*******************************************************************************************************************************************************************

Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Domaszków - Nr postępowania ITiG.271.20.2019 z dnia 04.11.2019 r.

Kod CPV 45233000-9

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (695,50KB)

Informacja z otwarcia ofert:DOCinformacja z otwarcia ofert.doc (695,00KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf (4,16MB)DOCXZałącznik nr 1.docx (687,49KB)DOCXZałącznik nr 2.docx (686,63KB)DOCXZałącznik nr 3.docx (689,81KB)

*******************************************************************************************************************************************************************

Zakup i dostawa ekogroszku do ogrzewania budynku remizy OSP Międzylesie na sezon grzewczy 2019/2020 - Nr postępowania Oś.271.19.2019 z dnia 26.08.2019 r.

Kod CPV 09111210-5 - węgiel kamienny

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (306,02KB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (326,53KB)

Wyjaśnienia do zaproszenia: PDFWyjaśnienia do zaproszenia.pdf (281,03KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFzaproszenie do składania ofert.pdf (1,68MB)DOCXformularz oferty.docx (14,49KB)PDFwzór umowy.pdf (2,20MB)

*********************************************************************************************************************************************************************

Zakup wyposażenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu - postępowanie nr ITiG.271.18.2019 z dnia 23.08.2019 r. 

Kod CPV  39290000-1 31500000-1  ; 44210000-5 ; 44320000-9 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2).pdf (326,32KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert 09.09.2019.pdf (348,73KB)

UWAGA ! zmiana terminu realizacji zamówienia do 16 października 2019 r. Dokumenty do pobrania  związku ze zmianą terminuDOCXzalacznik nr1.docx (25,88KB)DOCXZałącznik nr 2.docx (20,57KB)DOCXZałącznik nr 1 do umowy nr.docx (15,67KB)

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 05.09.2019 r.:JPEGWyjaśnienia do zapytania ofertowego.jpeg (66,11KB)

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 03.09.2019 r.:JPEGWyjaśnienia cz .1.jpeg (78,59KB)JPEGWyjaśnienia cz .2.jpeg (35,82KB)

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami:

PDFzapytanie ofertowe.pdf (2,40MB)  

PDFzałącznik nr 1.pdf (1,32MB)

DOCXzałącznik 1.docx (26,40KB)

PDFzalacznik nr 2.pdf (3,16MB)

PDFzałącznik nr 3.pdf (1,49MB)

Termin składania ofert: 06.09.2019 r. do godziny 11:00

*******************************************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ramach zadania p.n.:"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie - 2019" - Nr postępowania ITiG-271.16.2019 z dnia 14.08.2019 r.

Kod CPV 45262600-7; 90650000-8

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg (70,85KB)

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg (69,92KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

PDFAzbest - zapytanie ofertowe - 2019.pdf (2,17MB)

PDFAzbest - wzór umowy - 2019.pdf (2,04MB)

DOCzałącznik nr 1 do zap. ofert..doc (34,00KB)

DOCzałącznik nr 2 do zap. ofert..doc (27,50KB)

DOCzałącznik nr 3 do zap. ofert..doc (33,00KB)

Termin składania ofert do 22 sierpnia 2019 roku do godz. 10:00

 

*********************************************************************************************************************************************************************

Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu - Nr postępowania Oś.271.15.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.

Kod CPV: 45331110-0 - instalowanie kotłów

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Oś.271.15.2019.pdf (341,95KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert Oś.271.15.2019.pdf (337,75KB)

SPROSTOWANIE:PDFsprostowanie do zapytania ofertowego.pdf (324,38KB)

Zapytanie ofertowe: PDFzaproszenie.pdf (1,68MB)DOCZałącznik nr 1-Formularz ofertowy.doc (67,00KB)PDFzałącznik nr 2 wzór umowy.pdf (1,38MB)

***********************************************************************************************************************************************************************

Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP Międzylesie - Nr postępowania Oś.271.14.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.

Kod CPV: 45331110-0 - instalowanie kotłów

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Oś.271.14.2019.pdf (298,79KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert Oś.271.14.2019.pdf (319,84KB)

Zapytanie ofertowe: PDFzaproszenie.pdf (1,65MB)DOCZałącznik nr 1-Formularz ofertowy.doc (67,00KB)PDFzalącznik nr 2 wzór umowy.pdf (1,37MB)

***********************************************************************************************************************************************************************

Dowóz uczniów do Samorządowej Szkoły w Międzylesiu oraz do Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu na podsatwie zakupu biletów miesięcznych na rok szkolny 2019/2020 - Nr postępowania Oś.271.13.2019 z dnia 23 lipca 2019 r.

Kod CPV: 60112000-6- Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Oś.271.13.2019.pdf (293,66KB)

Informacja z otwarcia ofert:  PDFInformacja z otwarcia ofert Oś.271.13.2019.pdf (272,63KB)

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe.pdf (3,22MB)DOCXzałącznik nr 1.docx (688,24KB)DOCXzałącznik nr 1A.docx (686,94KB)DOCXzałącznik nr 2.docx (687,09KB)DOCXzałącznik nr 3.docx (687,11KB)DOCXzałącznik nr 4.docx (686,53KB)DOCXzałącznik nr 5.docx (686,46KB)PDFwzór umowy.pdf (2,37MB)

***********************************************************************************************************************************************************************

Dowóz uczniów do Samorządowej Szkoły w Międzylesiu oraz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie w roku szkolnym 2019/2020 - Nr postępowania Oś.271.12.2019 z dnia 23 lipca 2019 r.

Kod CPV: 60112000-6- Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Oś.271.12.2019.pdf (305,85KB)

Informacja z otwarcia ofert:  PDFInformacja z otwarcia ofert Oś.271.12.2019.pdf (286,96KB)

Zapytanie ofertowe: PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdf (2,04MB)DOCXzałącznik nr 1 oferta.docx (674,97KB)DOCXzałącznik nr 2.docx (673,90KB)DOCXzałącznik nr 3.docx (673,50KB)DOCXzałącznik nr 4.docx (673,43KB)PDFwzór umowy.pdf (2,21MB)

***********************************************************************************************************************************************************************

Zakup wyposażenie do pomieszczeń kuchennych w ramach doposażenia i poprawy standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie - Nr postępowania Oś.271.11.2019 z dnia 03 lipca 2019 r.

Kod CPV: 39221000-7-sprzęt kuchenny

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (411,00KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (414,51KB)

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 16.07.20149 r.: PDFWyjaśnienia do zapytania ofertowego.pdf (387,74KB)

Zapytanie ofertowe: PDFzaproszenie.pdf (1,73MB), PDFformularz oferty.pdf (378,88KB)PDFsecyfikacja.pdf (806,44KB)PDFwzór umowy.pdf (2,02MB)

 

***********************************************************************************************************************************************************************

Smreczyna  przebudowa drogi transportu rolnego dz. nr 199, cz. 4 - Nr postępowania ITiG.271.10.2019 z dnia 09 lipca 2019 r.

Kod CPV:

45100000-8 - Roboty przygotowawcze, wykończeniowe i roboty ziemne,

45233000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy dróg, wyrównanie terenu

45233000-9 - Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni dróg.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:  PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej ofert przebudowa drogi Smreczyna.pdf (366,37KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (354,79KB)

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf (2,62MB)DOCXFormularz ofertowy - Zał. nr 1.docx (687,88KB)DOCXKosztorys ofertowy - zał. nr 2.docx (689,60KB)PDFWzór umowy - zał. nr 3.pdf (576,44KB)DOCXOpis techniczny.docx (1,67MB)DOCXPrzedmiar robót.docx (20,29KB)7ZSSTWiOR Specyfikacje techniczne.7z (102,92KB)PDFSmreczyna - projekt zagospodarowania terenu.pdf (465,13KB)PDFSmreczyna - przekrój A-A.pdf (92,36KB)PDFSmreczyna - przekrój B-B.pdf (124,00KB)PDFSmreczyna - ściek skrzynkowy.pdf (159,57KB)

***********************************************************************************************************************************************************************

Remont pomieszczeń kuchennych w ramach doposażenia i poprawy standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie - Nr postępowania Oś.271.9.2019 z dnia 03 lipca 2019 r.

Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (363,63KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (360,90KB)

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe.pdf (1,44MB)PDFformularz ofertowy.pdf (415,87KB)PDFspecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf (554,13KB)PDFprzedmiar robót.pdf (1,57MB)PDFprojekt umowy.pdf (1,57MB)

 

***********************************************************************************************************************************************************************

Usługi na prace z zakresu utwardzania dróg gminnych i wewnętrznych, remontów przepustów oraz wykonywania odwodnień na terenie gminy Międzylesie w roku 2019 - Nr postępowania ITiG.271.8.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe: PDFITiG.271.8.2019_Usługi na prace przy remontach dróg.pdf (2,88MB)DOCXZałącznik nr 1.docx (26,97KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia-utwardzanie dróg.pdf (420,76KB)

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFWybór najkorzystniejszej oferty-utwardzanie dróg.pdf (333,21KB)

***********************************************************************************************************************************************************************

Zakup tłucznia i niesortu do remontów dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie gminy Międzylesie w 2019 r. - Nr postępowania ITiG.271.7.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe: PDFITiG.271.7.2019_Zakup tłucznia i niesortu.pdf (2,63MB)DOCXZałącznik nr 1.docx (27,32KB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert-zakup kruszywa.pdf (364,40KB)

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFWybór najkorzystniejszej oferty-zakup kruszywa.pdf (345,32KB)

***********************************************************************************************************************************************************************

Usługi transportowe i załadunek materiałów budowlanych w roku 2019 - Nr postępowania ITiG.271.6.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe: PDFITiG.271.6.2019_Usługi transportowe.pdf (2,58MB)DOCXZałącznik nr 1.docx (28,75KB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert-transport.pdf (373,56KB)

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFWybór najkorzystniejszej oferty-transport.pdf (319,94KB)

***********************************************************************************************************************************************************************

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania, pn.: "Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis" w ramach projektu "Singletrack Orlicko-Kladsko"- Nr postępowania ITiG.271.5.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

CPV 71247000-1

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe - nadzór inwest..pdf (2,44MB) DOCXzałącznik nr 1_.docx (467,04KB)
   PDFumowa - zał nr 2.pdf (1,48MB)

Wyjaśnienia do zaproszenia: PDFwyjaśnienie do zaproszenia na pełnienie nadzoru nad trasami row..pdf (443,56KB)

 

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (320,47KB)

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFinf o wyb najkorzystniejszej oferty.pdf (323,30KB)

 

***********************************************************************************************************************************************************************

Zakup dwóch infokiosków wiszącego oraz stojącego - "Nowoczesne technologie promocji na pograniczu polsko-czeskim" w ramach mikroprojektu V-A" - Nr postępowania OR.271.4.2019 z dnia 29 marca 2019 

Logo.jpeg

CPV

48813100-1 - elektroniczne tablice informacyjne

48810000-9 - Systemy informacyjne

35261000-1 - panele informacyjne

Zapytanie ofertowe: PDFZaproszenie do złożenia oferty.pdf (936,71KB)PDFZalącznik nr 1-szczegółowy opis infokiosku wiszącego.pdf (1,34MB)PDFZałacznik nr 2-szcegółowy opis infokiosku stojącego.pdf (1,34MB)PDFZałącznik nr 3 oferta.pdf (480,57KB)PDFZałacznik nr 4 umowa.pdf (1,28MB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (313,19KB)

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (155,59KB)

***********************************************************************************************************************************************************************

"Wykonanie tablic w ramach projektu "Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego" - Nr postępowania ITiG.271.3.2019 z dnia 29 stycznia 2019 

CPV – 39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFwybór najkorzystniejszej oferty.pdf (342,07KB)

Informacja z otwarcia ofert: JPEGinformacja z otwarcia ofert znaki.jpeg (91,27KB)

Zapytanie ofertowe: PDFogłoszenie.pdf (3,53MB)

DOCXzał nr 1 formularz ofertowy.docx (87,78KB)

PDFzał. nr 2 wzór umowy.pdf (698,67KB)

JPEGzał. nr 3 wizualizacja nadruku.jpeg (70,22KB)

JPEGzał. nr 4 wizualizacja nadruku.jpeg (44,28KB)

JPEGzał nr 5 wizualizacja nadruku.jpeg (68,46KB)

JPEGzał. nr 6 wizualizacja nadruku.jpeg (42,67KB)

 

***********************************************************************************************************************************************************************

Wykonywanie usług geodezyjnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzylesie na rok 2019 - Nr postępowania ITiG.271.1.2019-zap.ofert. z dnia 04 stycznia 2019 r.

Kody PCV 71354000-4; 71355000-1, 71353200-9

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf (3,41MB)DOCzał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (211,50KB)

Wyjaśnienia do zaproszeniaPDFwyjaśnienia do zaproszenia.pdf (342,15KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (550,17KB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (544,05KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1074
W tym miesiącu: 40799
Od początku: 24172877
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne