E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w Domaszkowie

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz.1986) - Opublikowane w dniu 04.01.2019 r. Nr 500694-N- 2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

info z otwarcia ofert OSA jpg.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ z 16.01.2019 r.

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 16.01.2019 r Drugie.jpeg

UWAGA !!!

Zamawiający przedłużył termin składania ofert na dzień 24 stycznia 2019 r. do godz. 11:00

DOCXSIWZ z dnia 16.01.2019.docx (832,52KB)

PDFSIWZ z dnia 16.01.2019.pdf (4,85MB)

PDFZałącznik nr 14 do SIWZ.pdf (4,42MB)

Ogłoszenie o zmianie SIWZ str.1.jpeg

Ogłoszenie o zmianie SIWZ str.2.jpeg

Ogłoszenie o zmianie SIWZ str.3.jpeg

Ogłoszenie o zmianie SIWZ str.4.jpeg

Ogłoszenie o zmianie SIWZ str.5.jpeg

Ogłoszenie o zmianie SIWZ str.6.jpeg

PDFOgłoszenie o zmianie SIWZ.pdf (2,94MB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (118,89KB)

Wyjaśnienia do SIWZ z 16.01.2019 r.

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 16.01.2019 r..jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ z 14.01.2019 r.

Wyjaśnienia do SIWZ.jpeg

PDFOgłoszenie.pdf (199,72KB)

DOCXSIWZ.docx (832,16KB)

PDFProjekt budowalny Międzylesie.pdf (2,37MB)

PDFProjekt budowalny Domaszków.pdf (2,41MB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 534
W tym miesiącu: 534
Od początku: 24085143
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne