Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR III/22/2018 w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku (...)

PDFUchwała nr III-22-18 w spr. zwiększenia kryterium dochodowego uprawniającego do wspracia w postaci posiłku(...).pdf (169,00KB)

Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 6458
- Data ogłoszenia: 28 grudnia 2018
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6458