E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O III SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 20 GRUDNIA 2018 R.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 r.

o godz. 10.00 w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

Plac Wolności 1, odbędzie się

 

III SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

 

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie z prac Burmistrza  w okresie pomiędzy sesjami.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla ZGKiM w Międzylesiu na rok 2019.

2/ uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2019.

3/ przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie.

4/ zmian w budżecie gminy na 2018 r.

5/ powołania Komisji Statutowej.

6/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania

    wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub

    żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz

    określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonego wsparcia w postaci

    posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia

    rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych

    wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

    2023.

7/ przystąpienia do zmiany miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego

     dla obszarów w obrębie Międzylesia, gmina Międzylesie.

8/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania

    przestrzennego dla obszaru w obrębie Domaszków, gmina Międzylesie.

9/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania

    przestrzennego dla obszaru w obrębie Jaworek i Goworów.

  1. Wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie sesji.
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 795
W tym miesiącu: 54690
Od początku: 24073048
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne