E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

SESJA.jpeg

I SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

Relacja TV Kłodzko

20 listopada 2018 r., o godz. 12.00 w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu, na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu odbyła się inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Międzylesiu w kadencji 2018-2023. Sesję rozpoczęła Radna Senior - Pani Janina Mokra, która przewodniczyła obradom aż do wyboru Przewodniczącego Rady. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, na początku                                     Z-ca Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Jadwiga Oksińska przedstawiła sprawozdanie z przeprowadzonych na terenie gminy wyborów samorządowych, po czym wręczyła zaświadczenia o wyborze do Rady, a następnie radni uroczyście złożyli ślubowanie. Następnym punktem obrad było wybranie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

 Komisja w 3 osobowym składzie sprawnie przeprowadziła tajne głosowanie, w wyniku którego na Przewodniczącego Rady wybrano Jerzego Mikołaja Marcinka, natomiast do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego wybrano Janinę Mokrą.   Dalszą część obrad kontynuował już Przewodniczący Rady, który po wręczeniu zaświadczenia o wyborze dla Burmistrza, przeprowadził jego uroczyste zaprzysiężenie na kolejną kadencję. Po części oficjalnej przyszedł czas na gratulacje, podziękowania i bukiety kwiatów.         

Burmistrz podsumował przeprowadzone wybory, podziękował wyborcom, a także urzędnikom wyborczym którzy odpowiadali za organizację wyborów w gminie w tym - Pani Darii Bartkowskiej z ramienia urzędu, Pani Katarzynie Popowicz pełniącej rolę urzędnika wyborczego z ramienia Komisarza Wyborczego, oraz Miejskiej Komisji Wyborczej reprezentowanej na sesji przez Panią Jadwigę Oksińską.                                                                         Uroczysty charakter sesji był również okazją do podziękowania za wieloletnią współpracę obecnemu na sesji wieloletniemu Burmistrzowi partnerskiej gminy, honorowemu obywatelowi naszej małej ojczyzny Panu Henrykowi Litce w związku z zakończeniem pełnienia po 28. latach funkcji Burmistrza Dolska. Przy podziękowaniach za lata pracy Burmistrz korzystając ze sposobności w tak szczególnym dniu podziękował Pani Teresie Budyn-Lipińskiej za lata pracy w zawodzie.

            Sesja cieszyła się dużą frekwencją o czym świadczy lista przybyłych gości. Spośród zaproszonych gratulacje Burmistrzowi, Prezydium Rady i Radnym przekazali: Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotr Marchewka, Radny Sejmiku WD Stanisław Jurcewicz, Zastępca Prezesa WFOŚiGW Jerzy Ignaszak, a także - w imieniu wszystkich sołtysów z terenu  naszej gminy, Pani Małgorzata Bojanowska. Życzenia Burmistrzowi złożyli także najmłodsi przedstawiciele naszej gminy - dzieci z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu.          

              Wszystkich zainteresowanym przebiegiem I sesji zapraszamy do obejrzenia transmisji z obrad umieszczonej w zakładce aktualności na stronie bip/urzędu. Innowacja jaka została zastosowana, będzie kontynuowana, bowiem zgodnie z wymogami ustawowymi każda sesja będzie utrwalana na taśmie.

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2333
W tym miesiącu: 52910
Od początku: 24401802
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne