E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

TRWAJĄ ROZMOWY KWALIFIKACYJNE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 

Obecnie prowadzony jestnabór ochotników na I turnus służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w2019 r. Szkolenie rozpocznie się już 7 stycznia i potrwa do 26 kwietnia 2019 r.

W listopadzie br. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku komisja rekrutacyjnaprzeprowadzać będzierozmowy kwalifikacyjne w postępowaniu rekrutacyjnym do służby przygotowawczej.

Jeżelinie odbywałeś wcześniej służby wojskowej, masz co najmniej 18 lat, przynajmniej wykształcenie gimnazjalne, obywatelstwo polskie, nie byłeś karany i posiadasz odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie czekaj do sierpnia już dziś weź ze sobą dokumenty potwierdzające Twoje wykształcenie i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz umiejętności (np.: prawo jazdy, zaświadczenia o ukończonych kursach, legitymacje członkowskie, itp.) i zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, ul. Walecznych 61, tel. 261-647-430.

Aby zostać ochotnikiemnależy złożyć w WKU wniosek o powołanie do służby przygotowawczej, na podstawie którego komisja rekrutacyjna przeprowadzi analizę złożonych dokumentów, a następnie rozmowy kwalifikacyjne.W kolejnym etapie ochotnicy którzy otrzymają rekomendację Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kłodzku zostaną skierowani do Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kłodzku, w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej, a w przypadku kobiet wydane zostaną skierowania do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu w celu wydania orzeczenia o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Pamiętaj, im wcześniej się zgłosisz i przejdziesz pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego tym szybciej otrzymasz kartę powołania i będziesz pewny tego, że 7 stycznia br. rozpoczniesz służbę przygotowawczą.

Przeczytałeś powyższe akapity i nie jesteś jeszcze przekonany???

Szeregowy elew przez okres szkolenia otrzymuje od wojska uposażenie przysługujące żołnierzom, pełniącym służbę przygotowawczą w korpusie szeregowych wysokości 960 zł. Dodatkowo po zakończonej służbie przygotowawczej otrzymaodprawę pieniężną w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2200 zł. Podczas tej służby przysługująrównież inne uprawnienia takie jak bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medycznai stomatologiczna, zniżka na bilety kolejowe i autobusowe 78% oraz ochrona stosunku pracy. Takżeokres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Pamiętaj!!

Służba przygotowawcza może być początkiem Twojej kariery w Siłach Zbrojnych RP.

Po tym przeszkoleniuubiegać się o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej (WOT),bądź starać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej(szeregowy zawodowy otrzymuje uposażenie w wysokości 3200 zł brutto plus dodatkowe bonifikaty wynikające z pełnienia zawodowej służby wojskowej).

Nie pozostawaj bierny i już dziś zadbaj o swoją przyszłość.

Pamiętaj - ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO brzmi dumnie !!

 

Na wnioski czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30,

osoba do kontaktu: Krzysztof KRÓLEWIECKI tel. 261-647-430

woj.jpeg

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2249
W tym miesiącu: 2249
Od początku: 23831366
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne