E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.

LOGO1.jpeg LOGO2.jpeg

Gmina Międzylesie realizuje projekt pn. „Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców starej generacji i wymianę na ekologiczne źródła ciepła w Gminie Międzylesie”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach Programu Priorytetowy „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, zatwierdzonego Uchwałą nr 37/2017 z dnia 31.03.2017 r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu.

Program ma na celu zredukowanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych poprzez likwidację starych pieców stałopalnych i wymianę na ekologiczne źródło ciepła tj. kocioł gazowy, na lekki olej opałowy, piec zasilany prądem elektrycznym, kocioł na paliwo stałe lub biomasę charakteryzujący się parametrami co najmniej jak dla kotłów klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012), wyposażony w automatyczny podajnik paliwa lub zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

W przeprowadzonym w dniach 02-16 października 2017 r. naborze wniosków o udzielnie dofinansowania, złożonych zostało 49 wniosków. Ostatecznie, do objęcia dotacją, zakwalifikowanych zostało  42 właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z założeniami Programu Wnioskodawca może uzyskać dotację do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych udokumentowanych fakturami lub rachunkami, przy czym ustala się górne limity tych kosztów:

1) dla domu jednorodzinnego -  20.000 zł

2) dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - 14.000 zł

3) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty - 8.000 zł.

Termin realizacji zadania  ustalony został  na dzień  31 sierpnia 2018 r.

Całkowity planowany koszt zadania to  643 414,39 zł. , w tym koszty kwalifikowane 609 814,39 zł.

Na realizację zadania WFOŚiGW udzielił gminie pożyczki w kwocie 304 906,00 zł. 

***************************************************************************************************************************************************************

Zakończono realizację projektu „Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców starej generacji i wymianę na ekologiczne źródła ciepła w Gminie Międzylesie”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zlikwidowane zostały 42 sztuki starych pieców stałopalnych, w miejsce których zainstalowano ekologiczne kotły na ekogroszek, biomasę, gazowe lub ogrzewanie elektryczne.

Rozliczenie dotacji podzielone zostało na dwie transze, 20 właścicieli nieruchomości, ujętych w pierwszej transzy, zobowiązanych zostało do rozliczenia zadania do końca miesiąca lipca br., a kolejnych 22 do końca sierpnia.

Na podstawie dokumentacji beneficjentów i po dokonaniu wizji lokalnej potwierdzającej zgodność wykonania przedsięwzięcia z przedłożonymi dokumentami, Gmina, zgodnie z umową z WFOŚiGW we Wrocławiu wnioskowała o uruchomienie pożyczki. Wniosek o wypłatę środków, dla rozliczenia pierwszej transzy złożony został we wrześniu, a przekazanie dotacji beneficjentom końcowym nastąpiło w miesiącu  październiku br.

Dla drugiej transzy wniosek złożono w październiku, a dotację wypłacono w  listopadzie br. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 550 513,96 złotych i jest niższy od planowanego o kwotę 92 901 złotych. W związku z tym niższa jest również wartość pożyczki zaciągniętej na ten cel z WFOŚiGW jest to kwota  256 779 złotych.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2116
W tym miesiącu: 52693
Od początku: 24401585
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne