Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – wschodnia część.

logo główne.jpeg

Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – wschodnia część

Numer projektu:         CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254

Partner Wiodący:       Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

Partnerzy:      

 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Olomoucký kraj
 • Liberecký kraj
 • Sdružení Neratov, z.s.
 • Obec Deštné v Orlických horách
 • Obec Olešnice v Orlických horách
 • Městys Nový Hrádek
 • Obec Vysoká Srbská
 • Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
 • Powiat Kłodzki
 • Gmina Międzylesie
 • Gmina Bystrzyca Kłodzka
 • Gmina Duszniki-Zdrój
 • Gmina Radków
 • Gmina Miejska Nowa Ruda
 • Gmina Nowa Ruda

  Łączny budżet   3 571 346,11 €

  Dofinansowanie UE z EFRR  3 035 553,00 €

  Dofinansowanie z budżetu państwa RCZ 97 950,00 €

  Wkład własny partnerów  437 843,11 €

  Okres realizacji:         1.4.2018 – 31.10.2020

  Cel projektu:

  Głównym celem projektu jest stworzenie nowego transgranicznego produktu turystycznego pn. „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy”. Zostaną odnowione i stworzone nowe transgraniczne połączenia tego ważnego historycznego szlaku pieszego, jak również zrealizowane będą nowe towarzyszące inwestycje w postaci wież widokowych i punktów informacji turystycznej. Projektowi będzie towarzyszyła kampania marketingowa i promocyjna przy wykorzystaniu tradycyjnych, jak i nowoczesnych metod i technologii informacyjnych ukierunkowanych dokładnie na potencjalnych zwiedzających.

  Działania projektu:

 • Oznakowanie szlaku grzbietowego - pojawią się nowe specjalne oznakowania trasy pod nazwą Szlak Grzbietowy
 • Wieże widokowe – w ramach projektu zostanie zbudowanych 11 wież widokowych, w przypadku ośmiu z nich będzie to odbudowa nieistniejących obecnie historycznych wież/punktów widokowych lub wykorzystane zostanie inne dziedzictwo historyczne
 • Punkty Informacji Turystycznej – w ramach towarzyszącej infrastruktury turystycznej zostaną zbudowane dwa PIT, które powstaną w Novym Hrádku na wzniesieniu Šibeník w sąsiedztwie planowanej wieży widokowej oraz w Neratovie w bezpośrednim pobliżu budowanego mostu łączącego polską i czeską stronę granicy
 • Parking – w pobliżu powstającej wieży widokowej i PIT w Novym Hrádku zostanie zbudowany nowy parking
 • Odbudowa mostu w Neratovie - most zostanie zbudowany na granicznej rzece Dzikiej Orlicy i będzie bezpośrednio łączył Polskę z Czechami i dlatego uważany jest za symbol duchowego i fizycznego połączenia Polaków i Czechów
 • Kampania marketingowa - obejmuje stworzenie wspólnego logo Szlaku Grzbietowego, rozbudowę portalu internetowego www.hrebenovka.cz przy wykorzystaniu panoramicznych widoków, prezentację na portalach społecznościowych, wydanie materiałów drukowanych, mapy w bloczkach, prezentację produktu w formie kalendarza, opracowanie spotów wideo, ogłoszenia w regionalnym i ogólnokrajowym radiu i prasie, press trip, organizację konferencji. 

  W ramach projektu gmina Międzylesie wykona zadanie pn. „Budowa wieży widokowej na Czerńcu”. Wieża o wysokości ok. 24m stanie na działce nr 78/153, obręb Niemojów.

  Zasadniczym przeznaczeniem projektowanej wieży jest funkcja obserwacyjna – pozwoli ona na monitorowanie przez służbę leśną otaczających ją kompleksów leśnych po obu stronach granicy. Oprócz tego wieża umożliwi turystom zmierzającym pobliskim szlakiem – ogląd górskich krajobrazów z wyjątkowo malowniczym widokiem panoramy masywu Śnieżnika na wchodzie oraz pasma Gór Orlickich na zachodzie.

  Więcej informacji na stronach:         https://www.euro-glacensis.cz/hrebenovka logo wszystkich.jpeg

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5258
W tym miesiącu: 95680
Od początku: 12451561
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne