E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Otwarte Strefy Aktywności

W dniu 28 sierpnia 2018 r. Burmistrz Miasta Międzylesie Tomasz Korczak zawarł z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym 'MEVIUS" Mateuszem Cichowskim umowę na realizację projektu "Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 2018 w Międzylesiu i Domaszkowie" dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

W ramach umowy zostaną wykonane OSA w wariancie rozszerzonym na działkach nr 355/3 w Międzylesiu oraz nr 842 w Domaszkowie. W ramach w/w programu zaprojektowano ogrodzony plac zabaw dla dzieci z trzema urządzeniami, obok plac z urządzeniami do ćwiczeń dla młodzieży i osób dorosłych oraz stół do tenisa stołowego od strony wschodniej. Przewidziano także ustawienie czterech ławek (jedna na placu zabaw, trzy przy urządzeniach do ćwiczeń), stojaka na rowery, śmietników i tablicy z regulaminem. Ogrodzenie terenu placu zabaw przewidziano siatką stalową na słupkach stalowych zakotwionych w betonowych fundamentach. Na nawierzchnię placu zabaw przewidziano piasek. Na nawierzchnię pod urządzeniami do ćwiczeń - piasek. Nawierzchnia pod stojakiem na rowery i wokół ławek – grys. Nawierzchnia terenów komunikacyjnych – grys.Od strony północnej zaprojektowano nasadzenia krzewów niskich iglastych przy placu zabaw.

Spis urządzeń dla OSA w Międzylesiu: Zestaw dla placów zabaw OSA, Huśtawka bocianie gniazdo, Piramida (stożek) linowa wspinaczkowa mini, Urządzenie do ćwiczenia mięśni brzucha, Ławka do ćwiczeń mięśni ud, Sternik, Motyl, Narciarz biegowy, Wahadło. 

Spis urządzeń dla OSA w Domaszkowie: Zestaw dla placów zabaw OSA, Huśtawka bocianie gniazdo, Piramida (stożek) linowa wspinaczkowa mini, Urządzenie do ćwiczenia mięśni brzucha, Rowerek, Narciarz zjazdowy, Motyl, Wioślarz, Wahadło. 

Termin realizacji inwestycji ustalono na 15 października 2018 r., a łączny koszt wyniesie 284.584,04 zł brutto.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1041
W tym miesiącu: 15098
Od początku: 23844215
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne