Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR 147/A/2018 z dnia 31.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 147/A/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.07.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm. ) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXXV/193/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2018, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 907 192,49 zł, w tym wydatki bieżące 24 861 432,32 zł; wydatki majątkowe 7 045 760,17 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1. Zmiany w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01008– przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie melioracji wodnych,

- dział 020 rozdział 02001– przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarki leśnej,

- dział 600– rozdział 60016 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie organizacji robót publicznych,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 750 rozdział 75023, 75075 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy oraz promocji gminy,

dział 900- rozdział 90015 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie oświetlenia ulicznego.

dział 926- rozdział 92601 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności na obiektach sportowych.

 

 

BURMISTRZ

 /-/ TOMASZ KORCZAK

 

XLSzał nr 1 - wydatki - zarz 147a.xls (43,00KB)
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 326
W tym miesiącu: 187261
Od początku: 22810931
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne