Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zmiana ustawy Prawo łowieckie - informacja dla rolników.

Informujemy, że od dnia 23 sierpnia 2018 roku uległy zmianie przepisy dotyczące szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę leśną (na post. Ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw -Dz. U. z 2018 r., poz. 1507).

Najistotniejsze zmiany to:

  1. Wnioski o szacowanie szkód poszkodowani mają składać do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich (kół łowieckich).
  2. Wnioski powinny być zgłaszane w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody.
  3. Termin oględzin i szacowania ostatecznego ustalany jest przez koło łowieckie i o tym fakcie ma ono obowiązek powiadomić poszkodowanego, jak również wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku o szacowanie szkody.
  4. Szacowanie ostateczne przeprowadzone powinno być najpóźniej w dniu zbioru uszkodzonej uprawy. Z kolei o planowanym terminie sprzętu uszkodzonej uprawy jej właściciel lub posiadacz ma obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, koło łowieckie nie później niż na 7 dni przed planowanymi czynnościami zbioru.
  5. Niestawiennictwo właściciela lub posiadacza gruntów lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje czynności związanych z dokonaniem oględzin lub szacowania ostatecznego.
  6. Koła łowieckie nie będą ponosiły kosztów udziału w szacowaniu przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego.
  7. Do czasu wydania nowego rozporządzenia w tej kwestii, zastosowanie znajduje dotychczasowy druk szacowania szkód, który należy zaadoptować do nowych uwarunkowań.  
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 10354
W tym miesiącu: 223849
Od początku: 22847519
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne