Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKU O OSZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM SUSZY

Przedłużenie terminu składania wniosku o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym związku z wystąpieniem suszy.

Niniejszym informuję, iż w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska suszy na terenie Gminy Międzylesie, potwierdzonej drugim okresem raportowania przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, została powołana zarządzeniem nr 398 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. Gminna Komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym – suszą na terenie gminy Międzylesie w 2018 roku.

Wartość wskaźnika Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą przez IUNG w Puławach dla Gminy Międzylesie została ustalona dla zbóż jarych zlokalizowanych na glebach kategorii I – Bardzo lekka, grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty.

Osoby zainteresowane oszacowaniem strat, są proszone o składanie wniosków o oszacowanie szkód przez gminną komisję.

Wnioski można składać w terminie do 31 sierpnia 2018 roku w sekretariacie, pokój nr 7, I piętro, w godzinach pracy Urzędu. 

Szacowanie nastąpi wyłącznie dla upraw, które nie zostały jeszcze zebrane.

Wnioski dostępne są w pokoju nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, oraz do pobrania na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Do wniosku należy załączyć:

  1. Załącznik nr 1 – oświadczenie producenta rolnego nie posiadającego własnej dokumentacji potwierdzającej wielkość prowadzonej produkcji rolnej.
  2.  

Załącznik nr 2 – oświadczenie producenta rolnego posiadającego pełną dokumentację potwierdzającą wielkość prowadzonej produkcji rolnej.

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO.

Międzylesie, dnia 29 sierpnia 2018 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wnioski do pobrania:

PDFWniosek producenta rolnego.pdf

PDFZałącznik nr 1 - oświadczenie producenta rolnego nie posiadającego wlasnej dokumentacji.pdf

PDFZałącznik nr 2 - oświadczenie producenta rolnego posiadającego własną dokumentację.pdf

PDFInformacja_dla_producentow_rolnych_skladajacych_do_Urzedu_Miasta.pdf

DOCZgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO.doc

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6929
W tym miesiącu: 198384
Od początku: 18341799
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne