E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko – czeskiego.

logo1.pnglogo2.jpeg

 

AKTYWNE NARCIARSTWO BIEGOWE

POGRANICZA POLSKO - CZESKIEGO

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz Budżetu Państwa za pośrednictwem

Euroregionu Glacensis

Gmina Międzylesie wraz z partnerem czeskim gminą Kraliky realizuje projekt pod nazwą: ,,Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko – czeskiego”, który trwa w okresie od 31.03.2018 do 31.03.2019 r.

Głównym celem projektu jest większe rozpropagowanie idei sportów zimowych, zwłaszcza narciarstwa biegowego oraz zwiększenie ruchu turystycznego w okresie zimowym na pograniczu polsko – czeskim oraz udostępnienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Dodatkowym celem projektu jest zwiększenie współpracy pomiędzy wieloletnimi partnerami: Gminą Międzylesie i Kraliky poprzez wyznaczenie wspólnej trasy narciarstwa biegowego.

W ramach projektu wnioskodawca będzie współpracować z partnerem podejmując następujące działania:

1.Utworzenie nowej trasy narciarstwa biegowego, obejmującej tereny leżące w obszarze Natura 2000, poprowadzonej z miejscowości Jodłów, poprzez Potoczek, do granicy państwowej, gdzie połączy się z analogową trasą po stronie partnera czeskiego. Po stronie polskiej planuje się umiejscowienie tablicy informacyjnej o nowej trasie, jak i innych trasach narciarstwa biegowego w języku polskim i czeskim. Zostaną wydane też broszury informacyjne w wersji dwujęzykowej w powyższy temat. Partner polski planuje zakup wielozadaniowego skutera śnieżnego wraz z specjalnym znacznikiem, który umożliwi systematyczne utrzymywanie wszystkich tras po stronie polskiej.

Realizacja projektu poprzez wspólne transgraniczne działania umożliwi stworzenie nowego rodzaju atrakcji turystycznej w okresie zimowym, gdzie ruch turystyczny nie jest intensywny, po obu stronach granicy. Poprzez promocje pozwoli na zwiększenie liczby turystów, którzy połączą wypoczynek sportowy wraz z poznawaniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf (316,58KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (347,97KB)

PDFZaproszenie do skladania ofert.pdf (1,50MB)

ZAKUP ZNACZNIKA DO ŚLADÓW POD NARTY BIEGOWE

W RAMACH PROJEKTU ,,AKTYWNE NARCIARSTWO BIEGOWE POGRANICZA

POLSKO – CZESKIEGO”

W dniu 06 września 2018 r. zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na zakup znacznika (wyciskacza) do wyznaczania śladów pod narty biegowe na trasach narciarstwa biegowego, w ramach projektu: ,,Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko – czeskiego” , który jest w 85% dotowany w programie dofinansowania mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AUTO-TECH Krzysztof Lewandowski z Lublina w kwocie 2.829 zł. Odbiór sprzętu nastąpi do 21 września bieżącego roku.

JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg (63,69KB)

JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg (63,23KB)

PDFZaproszenie.pdf (1,91MB)

**********************************************************************************************************************************************************************

W ramach realizowanego przez Gminę Międzylesie projektu pn.: Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko – czeskiego” , który jest realizowany w zakresie Programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis zakupiono między innymi skuter śnieżny z wyciskaczem do sladów do wytyczania tras narciarstwa biegowego.

W obecnym czasie, ze względu na warunki atmosferyczne i dużą pokrywę śniegową, w ciągłym utrzymaniu są poniższe trasy:

- 2 pętle - Smreczyna - ,,Trzy Dworki” o długości 3 km i 4 km

- 2 trasy - Przejście graniczne Kamieńczyk – Petrovice w kierunku ,,Czerwonego Strumienia”, oraz w kierunku Boboszowa – o długości 4,0 km i 4 km

- nowo powstała, w ramach w/w projektu, trasa  Jodłów – Potoczek o długości 4,0 km

Powyższe trasy będą systematycznie utrzymywane (w miarę warunków pogodowych), co umożliwi korzystanie z nich przez zainteresowanych amatorów ,,biegówek”.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 69
W tym miesiącu: 43418
Od początku: 24234435
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne