Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Drogi Gościu.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), Urząd Miasta i Gminy Międzylesie informuje:

 

 1. Na terenie  wokół budynku zainstalowaliśmy kamery wideo rejestrujące obraz w trybie ciągłym tj. 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i 365 dni w roku. W ten sposób chronimy Ciebie oraz inne osoby w tym dzieci, na wypadek zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo.
 2. Wchodząc na teren budynku oraz wokół budynku zgadzasz się na rejestrację Twojego wizerunku. Wyrażasz swoją zgodę dobrowolnie, a jeżeli nie chcesz być rejestrowany nie wchodź w obszar objęty monitoringiem wizyjnym.
 3. Administratorem Twoich danych jest Urząd Miasta i Gminy Międzylesie .
 4. Jedynym celem, dla którego zbudowaliśmy, system monitoringu wizyjnego jest rejestrowanie zdarzeń dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa.
 5. Zarejestrowane dane będą przetwarzane w celu wykazania konkretnych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo.
 6. Zarejestrowane dane będę przekazywane na wniosek upoważnionych służb między innymi: Policji, Sądów, Prokuratur, Straży Pożarna tylko w uzasadnionych przypadkach.
 7. Nasi pracownicy lub pracownicy organizacji, z którymi współpracujemy nie będą przeglądali zarejestrowanego materiału wideo, chyba że zajdzie taka konieczność.
 8. Zarejestrowany materiał wideo będzie przechowywany przez 30 dni. Po upływie tego czasu zarejestrowany materiał zostanie trwale nadpisany przez nowe dane.
 9. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są przepisy prawa, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e) RODO).
 10. Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. uzupełniania, poprawiania, sprostowania swoich danych,
  3. usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie danych następuje w ramach sprawowania władzy publicznej.
 11. Jeżeli Twoim zdaniem, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Zanim złożysz skargę zachęcamy Cię do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej iod.urzad.miedzylesie@netkoncept.com
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 16931
W tym miesiącu: 153735
Od początku: 17273309
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne