E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

 

Drogi Gościu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), Gmina Międzylesie  informuje:

 

 1. Na terenie naszego budynku oraz na terenie wokół budynku zainstalowaliśmy kamery wideo rejestrujące obraz w trybie ciągłym tj. 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i 365 dni w roku. W ten sposób chronimy Panią/Pana oraz inne osoby w tym dzieci, na wypadek zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo.
 2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz MiG Międzylesie.
 3. Jedynym celem, dla którego zbudowaliśmy, system monitoringu wizyjnego jest rejestrowanie zdarzeń dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa.
 4. Zarejestrowane dane będą przetwarzane w celu wykazania konkretnych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo.
 5. Zarejestrowane dane będę przekazywane na wniosek upoważnionych służb między innymi: Policji, Sądów, Prokuratur, Straży Pożarna tylko w uzasadnionych przypadkach.
 6. Nasi pracownicy lub pracownicy organizacji, z którymi współpracujemy nie będą przeglądali zarejestrowanego materiału wideo, chyba że zajdzie taka konieczność.
 7. Zarejestrowany materiał wideo będzie przechowywany przez 20 dni. Po upływie tego czasu zarejestrowany materiał zostanie trwale nadpisany przez nowe dane.
 8. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy prawa, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e) RODO).
 9. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • uzupełniania, poprawiania, sprostowania swoich danych,
  • usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie danych następuje w ramach sprawowania władzy publicznej.
 10. Jeżeli Pani/Pana zdaniem, że przetwarzamy dane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, można złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Zanim jednak to nastąpi zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej iod@efigo.pl.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1187
W tym miesiącu: 44911
Od początku: 24393803
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne