E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działkach nr 35, 52/5 w km 0+000-0+310 [intensywne opady deszczu lipiec 2015]

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.) - Opublikowane w dniu 06.08.2018 r. Nr 599975-N- 2018.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.jpeg

PDFSIWZ.pdf (19,58MB)

DOCXSIWZ.docx (753,14KB)

PDFOgłoszenie.pdf (212,00KB)

SSTWiOR

DOCSS Strona tytułowa Droga gminna w m. Pisary.doc (38,50KB)DOCD060401rowy i inne-Droga gminna w m. Pisary.doc (63,50KB)DOCD060301- ścinanie i uzupełnienie poboczy-Droga gminna w m. Pisary.doc (71,50KB)DOCD050000- nawierzchnie warstwa wiążąca, ścieralna - Droga gminna w m. Pisary.doc (146,50KB)DOCD040402-podbudowy z kruszywa łamanego - Droga gminna w m. Pisary.doc (111,50KB)DOCD040000- podbudowy - profilowanie i zagęszczanie podłoża Droga gminna w m. Pisary.doc (72,50KB)DOCD010000-roboty pomiarowe - Droga gminna w m. Pisary.doc (63,50KB)DOCD000000- Wymagania ogólne - Droga gminna w m. Pisary.doc (172,00KB)

JPEGRys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu.jpeg (45,60KB)JPEGRys. nr 2 - przekrój konstrukcyjny.jpeg (42,41KB)JPEGRys. nr 3 - przekrój konstrukcyjny na zjazdach.jpeg (47,54KB)

DOCOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc (34,00KB)DOCZestawienie - roboty różne - droga w Pisarach_1.doc (35,50KB)DOCZestawenie powierzchni - droga w Pisarach_1.doc (47,00KB)DOCZjazdy - droga w Pisarach_1.doc (44,00KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 269
W tym miesiącu: 30661
Od początku: 24162739
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne