E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIĘDZYLESIU.

Logo Norweskiego funduszu.jpeglogo herb gminy.png

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu, wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy finansowej o numerze PL0116-SGN-00047-E-V2-Norwegian FM, podpisanej dnia 15.06.2007 r. pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, pełniącym funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) a Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, przyznającej dofinansowanie na rzecz Projektu.

Z upoważnienia Ministra Środowiska procedurę realizacji zadania prowadził  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, pełniący funkcję Instytucji Wspomagającej w ramach Umowy finansowej z Gminą Międzylesie Nr PL0116/N1/215/011/07 z dnia 23 października 2007 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej została rozpoczęta w dniu 08 maja 2009 roku a ukończona w dniu 30 sierpnia 2009 r., Wykonawcą robót była Firma Usługowa „NOWAK” – Jarosław Nowak, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Gagarina 10.

Budowę zrealizowano w czterech etapach; pierwszy etap do dnia 30 czerwca 2008r.,  drugi etap do dnia 10 grudnia 2008 r., trzeci etap do dnia 30 maja 2009 r., czwarty końcowy etap do dnia 30 sierpnia 2009 r,.

Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 21 września 2009 r.

Łączna długość wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 4.454,00 mb.

Dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego zostało udzielone w wysokości 84,47% kosztów kwalifikowalnych i wyniosło 448.981,00 EURO.

W dniu 16 lipca 2010 r. kanalizację sanitarną przejął w zarządzanie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu, plac Wolności 16.

Ścieki z wykonywanej kanalizacji sanitarnej odprowadzane są do Oczyszczalni ścieków w Międzylesiu przy ul. Osiedle nr 11.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 773
W tym miesiącu: 56399
Od początku: 24247416
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne